HVIEZDY MUZIKÁLOV

HVIEZDY MUZIKÁLOV

Divadlo Nová scéna v lete na hrade

Hudba - Koncert
100 min.

Koncert muzikálových melódií  v podaní sólistov a hostí Divadla Nová scéna

Diváci si budú môcť pod hviezdnou oblohou vychutnať tie najkrajšie piesne z muzikálov  Bedári, West Side Story, Rómeo a Júlia, Mačky, IAGO, Turandot a prvýkrát aj skladby z pripravovaného pôvodného slovenského muzikálu Jánošík. V sprievode dvadsaťčlenného orchestra pod dirigentskou taktovkou Ľubomíra Dolného zaspievajú hviezdy muzikálového neba árie zo súčasných, minulých ale aj pripravovaných inscenácií Divadla Nová scéna. Predstavia sa umelci ako Titusz Tóbisz, Katarína Hasprová, Mirka Gális Partlová, Patrik Vyskočil, Dárius Koči, Mirka Drínová a ďalší.
O zábavno – edukatívny moderans sa počas večera postarajú Dávid Hartl a Patrik Vyskočil.

Všetci, ktorí si chcú vychutnať jedinečnú atmosféru prostredia Letnej scény na Bratislavskom hrade, v spojení s fascinujúcimi výkonmi sólistov, hostí a tanečného súboru jediného muzikálového divadla na Slovensku, sú srdečne vítaní!
Prežite spolu s Divadlom Nová scéna večer, na ktorý sa nezabúda!

 


Podmienky k predstaveniu na Bratislavskom hrade:

 • na mieste konania dodržiavame všetky hygienické nariadenia a odporúčania pre zachovanie bezpečnosti komfortu návštevníkov,
 • sedenie v rade je štandardným spôsobom, obsadzuje sa celý rad vedľa seba, bez vynechávania miest,
 • V radách II. – XII. je sedenie tvorené spoločnými dvoj sedačkami, odporúčame kupovať dve sedadlá vedľa seba rodinným príslušníkom alebo partnerom, dve miesta spolu (dvojice) sú tvorené vždy od stredovej uličky vpravo, resp. vľavo,
 • môže dôjsť k pohybu sedadiel doprava a doľava, k inému umiestneniu stredovej uličky, pripadne k inému rozmiestneniu sedadiel, ak to bude nutné kvôli aktuálnych nariadeniam v deň predstavenia,
 • sedadlá nie sú pevne spojené so zemou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu kapacity miest v hľadisku, resp. na zväčšenie rozostupov medzi jednotlivými miestami a vyhradzuje si právo rozhodnúť, ktoré miesta budú prípadne zrušené,
 • kupujúci zakúpením vstupenky berie na vedomie, že z uvedených dôvodov môže byť jednostranným rozhodnutím usporiadateľa zmenené miesto v hľadisku, na ktoré má kúpenú vstupenku alebo môže byť platnosť jeho vstupenky zrušená,
 • v prípade zrušenia platnosti vstupenky má kupujúci nárok na vrátenie vstupného,
 • kupujúci je povinný poskytnúť pri nákupe vstupenky kontaktné informácie pre prípad trasovania kontaktov štátnymi orgánmi v súvislosti s COVID19,
 • držiteľ vstupenky sa zaväzuje rešpektovať všetky pokyny usporiadateľov spojené s dodržiavaním hygienických opatrení v zmysle nariadení uvzsr.sk platných v deň predstavenia vrátane používania rúšok,
 • Vstup do hľadiska je po 20:00 hodine. Po začiatku predstavenia je možnosť usadenia len na vyhradené zadné miesta hľadiska a pri niektorých predstaveniach vstup po začiatku predstavenia nemusí byť umožnený vôbec,
 • Dovoľujeme si upozorniť, že predstavenie sa nikdy neruší vopred,
 • Po odohraní 30 minút (čistého času) koncertu Hviezdy muzikálu sa vstupné nevracia.


Pravidlá v prípade nepriaznivého počasia

 • predstavenie sa neruší vopred
 • o zrušení predstavenia sa rozhoduje až v čase plánovaného začiatku predstavenia, 20:30 h
 • v prípade, že v čase začiatku predstavenia prší, usporiadateľ si vyhradzuje právo začiatok predstavenia posunúť
 • predstavenie môže začať a aj prebiehať za nepriaznivého počasia (napr. v daždi), a to v prípade, že je to akceptované divadelným súborom
 • predstavenie môže byť prerušené (aj opakovane) a potom opäť pokračovať


Zrušenie predstavenia

 • Ak je koncert Hviezdy muzikálov zrušený do 30 minút po jeho začiatku, vzniká nárok na vrátenie vstupného.
 • Vstupné bude automaticky vrátené prevodom do Vašej online peňaženky, odkiaľ si následne môžete celú čiastku presunúť späť na účet/kartu odkiaľ ste vstupenky hradili, resp. požiadať o prevod na iný účet alebo využiť na opakovaný nákup vstupeniek.
 • Ak je koncert Hviezdy muzikálov zrušený po viac ako 30 odohraných minútach (čistého času), nárok na vrátenie peňazí nevzniká.


Odporúčania

 • Po teplých letných dňoch môžu nasledovať chladné letné večery, preto je vždy vhodné priniesť si teplé oblečenie a vhodnú obuv.
 • Počas predstavenia nie je možné používať dáždniky, pretože obmedzujú viditeľnosť. Z tohto dôvodu odporúčame priniesť si nepremokavú bundu či pršiplášť.
© 2018 Divadlo Nová scéna Bratislava | Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

Vstupenky, zakúpené online cez www.novascena.sk, budú stornované a finančné prostriedky prevedené do Vašej Online peňaženky na Vašom účte na www.novascena.sk.

Vstupenky, zakúpené v pokladnici divadla, je nutné doniesť (predložiť) do pokladnice divadla - prosíme, sledujte aktualizácie  v rámci otváracej doby pokladniceO vrátenie vstupného za vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je možné požiadať aj e-mailom, s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné priložiť scan/fotku vstupeniek na refundáciu.

KONTAKT: rezervacie@novascena.sk, tel. 02 204 88 555