NIKOLA TESLA NEKONEČNÁ ENERGIA / 14.1.2023 / 19:00

HOSŤOVANIE - Veľkolepý muzikál v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami o živote Nikola Teslu
Muzikál
130 min. s prestávkou
voľné (0)
váš výber (0)
obsadené (0)
blokované - opatrenia (0)