NIKOLA TESLA - NEKONEČNÁ ENERGIA / 9.1.2024 / 19:00

HOSŤOVANIE - Veľkolepý muzikál v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami o živote Nikola Teslu
Muzikál
130 min. s prestávkou
Divadlo Nová scéna

Predstavenie už začalo. Nie je možné zakúpiť vstupenky. Vyberte si prosím iný termín.