NIKOLA TESLA - NEKONEČNÁ ENERGIA / 9.1.2024 / 19:00

HOSŤOVANIE - Veľkolepý muzikál v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami o živote Nikola Teslu
Muzikál
130 min. s prestávkou
Divadlo Nová scéna
voľné (0)
váš výber (0)
obsadené (0)