TISÍCDEVÄŤSTO / 7.10.2023 / 19:30

komorná hra o legendárnom pianistovi
Činohra
100 min.
Divadlo Nová scéna

Predstavenie už začalo. Nie je možné zakúpiť vstupenky. Vyberte si prosím iný termín.