KVÍZ VNÍMAVÉHO DIVÁKA č. 2


1. Ako sa jedným slovom volajú drobné predmety, s ktorými herci hrajú v predstavení? *
2. Ako sa odborne volajú bábky vodené zhora, pomocou nití? *
3. Ako sa volajú posledné – najdôležitejšie skúšky pred premiérou inscenácie? *
4. Čo robia a čo si kvôli poverčivosti povedia herci, tesne pred nástupom na javisko – pred premiérou? *
5. Ako sa volá kruhová, otáčavá časť javiska? *
6. Ako sa volá divadelné predstavenie, v ktorom sa nehovorí – iba sa v ňom tancuje? *
7. Ako sa volá človek v divadle, ktorý vyberie hru? Tú divadlo následne naštuduje. *
8. Z ktorej krajiny pochádza tradičné divadlo NÓ? *
9. Čo je to katarzia? *
10. Ako sa volá predmet, ktorý osvetľuje hercov na javisku? *