Darčekové poukážky

 

Divadlo ako darček

Buďte originálni!
Nekupujte darčeky, ktoré skončia zabudnuté a odložené. Darujte Vašim najbližším, priateľom či obchodným partnerom divadelný zážitok a trafte s určitosťou do čierneho. V Divadle Nová scéna si z ponuky vyberie každý. 

 

Všetky poukážky platia 1 rok od ich zakúpenia.

Počet

Počet

Počet

Počet


Obchodné podmienky darčekovej poukážky

 1. Darčekové poukážky sú v hodnote 10 €, 25 €, 30 €, 50 €.
 2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 3. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky.
 4. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 5. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 6. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 7. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukazov je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje Divadlo Nová scéna novú/náhradnú poukážku.
 9. Ak nie je ustanovené v tomto článku obchodných podmienok inak, na darčekové poukážky sa vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch Všeobecných podmienok.
 10. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 11. Za darčekovú poukážku, ktorá nebola ešte uplatnená nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti, okrem uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a výnimočných prípadov určených obchodným oddelením DNS.


Odstúpenie od zmluvy

Od nákupu darčekovej poukážky zakúpenej prostredníctvom portálu DNS je možné odstúpiť do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je zakúpenie darčekovej poukážky. Darčeková poukážka nesmie byť uplatnená. Lehota na odstúpenie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola uzatvorená uvedená zmluva. Odstúpiť od zmluvy je možné aj bez udania dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy zákazník uplatní vyplnením formulára na odstúpenie a jeho zaslaním na emailovú adresu rezervacie@novascena.sk v lehote podľa tohto odseku. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto odseku DNS vráti finančné prostriedky do online peňaženky, kde klient vie požiadať o prevedenie na svoj účet.