Darčekové poukážky

 

Divadlo ako darček

Buďte originálni!
Nekupujte darčeky, ktoré skončia zabudnuté a odložené. Darujte Vašim najbližším, priateľom či obchodným partnerom divadelný zážitok a trafte s určitosťou do čierneho. V Divadle Nová scéna si z ponuky vyberie každý. 

Všetky poukážky platia 1 rok od ich zakúpenia.

Počet

Počet

Počet

Počet

 

 1. Každá darčeková poukážka má unikátny identifikačný kód.
 2. Uplatniť poukážku je možné cez online nákup alebo v pokladnici Divadla Nová scéna.
 3. Zákazník je povinný pri nákupe online darčekovej poukážky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online darčeková poukážka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol pri nákupe, najneskôr do posledného dňa platnosti online darčekovej poukážky.
 4. DNS nezodpovedá za nedoručenie online darčekovej poukážky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka.
 5. Poukážku je možné uplatniť na akékoľvek predstavenia Divadla Nová scéna, aj na predstavenia v termíne presahujúcom platnosť darčekovej poukážky. Dôležitý je termín uplatnenia darčekovej poukážky, ktorý nesmie presahovať termín platnosti.
 6. Pri jednom nákupe vstupeniek prostredníctvom poukážok je možné skombinovať viacero darčekových poukážok, aj v rôznej nominálnej hodnote, pričom vstupenky môžu byť na viaceré predstavenia a termíny.
 7. Darčekovú poukážku je možné použiť len na jednorazovú úhradu vstupeniek, nie je možné využiť ju na čiastkové nákupy vstupeniek.
 8. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hodnota nevydáva. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť.
 9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytujeme novú/náhradnú poukážku.
 10. Za neuplatnenú darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti. Možnosť uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na už použité poukážky a poukážky po lehote platnosti.
 11. Darčeková poukážka DNS nie je predmetom DPH.
 12. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 13. Zakúpením darčekovej poukážky kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Divadla Nová scéna.

Od nákupu darčekovej poukážky zakúpenej prostredníctvom portálu DNS je možné odstúpiť do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je zakúpenie darčekovej poukážky. Darčeková poukážka nesmie byť uplatnená. Lehota na odstúpenie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola uzatvorená uvedená zmluva. Odstúpiť od zmluvy je možné aj bez udania dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy zákazník uplatní vyplnením formulára na odstúpenie a jeho zaslaním na emailovú adresu rezervacie@novascena.sk v lehote podľa tohto odseku. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto odseku DNS vráti finančné prostriedky do online peňaženky, kde klient vie požiadať o prevedenie na svoj účet.