Pracovné príležitosti

Na pozíciu ZVUKÁR

 • zabezpečuje prípravu, montáž, obsluhu zvukovej techniky mikrofony,porty techniky na mieste výroby podľa plánu
 • vykonáva zvučenie priestoru divadla
 • zabezpečuje odbornú opravu a údržbu technického zariadenia
 • zodpovedá za bezporuchovú prevádzku pridelenej techniky a dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Odborné znalosti:

 • platné osvedčenie v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike min. § 21
 • odborné vedomosti z oblasti elektrotechniky – slaboprúd – silnoprúd
 • vedomosti z oblasti zvukovejj techniky, ovladanie digitalnych pultov
 • vodičský preukaz B, - výhodou
 • znalosť práce s PC - výhodou
 • znalosť anglického jazyka – výhodou
 • kontakt
  Peter Karaffa
  peter.karaffa@novascena.sk

Na pozíciu OSVETĽOVAČ

 • zabezpečuje prípravu, montáž, obsluhu osvetľovacej techniky na mieste výroby podľa plánu
 • vykonáva nasvietenie priestoru podľa pokynov a hlavného osvetľovača,predstavenia
 • zabezpečuje odbornú opravu a údržbu technického zariadenia
 • zodpovedá za bezporuchovú prevádzku pridelenej techniky a dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Odborné znalosti:

 • platné osvedčenie v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike min. § 21
 • odborné vedomosti z oblasti elektrotechniky – slaboprúd – silnoprúd
 • vedomosti z oblasti osvetľovacej techniky, programovania inteligentných svietidiel – výhodou
 • vodičský preukaz B,  - výhodou
 • znalosť práce s PC - výhodou
 • znalosť anglického jazyka – výhodou
 • Kontakt :
  Juraj Adamko
  juraj.adamko@novascena.sk
  tel.: +421 917 530 533

Na pozíciu STAVAČ SCÉNICKEJ DEKORÁCIE


Na pozíciu ELEKTRIKÁR - ÚDRŽBÁR

 • Náplň práce: vykonávanie bežných údržbárskych a montážnych prác na elektrických zariadeniach do 1000 V.
 • Podmienky: byť držiteľom oprávnenia samostatný elektrotechnik podľa vyhl. 508/2009 Z.z. paragraf 22
 • Termín nástupu: ihneď
 • Práca je možná aj pre čerstvého dôchodcu na čiastočný úväzok.
 • Kontakt:
  Emil Benček
  emil.bencek@novascena.sk
  tel.: +421 2 204 88 230, mob.: +421 905 99 86 68