Pracovné príležitosti


  • Na pozíciu ELEKTRIKÁR - ÚDRŽBÁR
  • Náplň práce: vykonávanie bežných údržbárskych a montážnych prác na elektrických zariadeniach do 1000 V.
  • Podmienky: byť držiteľom oprávnenia samostatný elektrotechnik podľa vyhl. 508/2009 Z.z. paragraf 22
  • Termín nástupu: ihneď
  • Práca je možná aj pre čerstvého dôchodcu na čiastočný úväzok.
  • Kontakt: Emil Benček,
    emil.bencek@novascena.sk
    tel.: +421 2 204 88 230, mob.: +421 905 99 86 68