Pracovné príležitosti

Divadlo Nová scéna prijme do pracovného pomeru odborníka na pozíciu elektrikár - údržbár.
Náplň práce: vykonávanie bežných údržbárskych a montážnych prác na elektrických zariadeniach do 1000 V.
Podmienky: byť držiteľom oprávnenia samostatný elektrotechnik podľa vyhl. 508/2009 Z.z. paragraf 22
Termín nástupu: 08 - 09 2020
Práca je možná aj pre čerstvého dôchodcu na čiastočný úväzok.
Kontakt: emil.bencek@novascena.sk
tel.: +421 2 204 88 230
mob.: +421 905 99 86 68