Priestory divadla


VEĽKÁ sála


Kapacita sály je na prízemí 316 miest + 18 prístavkov a na balkóne 265 miest, 4 miesta VIP lóža, 4 miesta bezbariérová lóža, 6 prístavkov.
Okrem skvelého divadelného zážitku, je možnosť využitia sály na prezentačné účely s divadelným predstavením, ale aj samostatne na oceňovania, prezentácie, konferencie a iné.


ŠTÚDIO OLYMPIA


Kapacita na sedenie je 150 osôb, na recepciu 300 osôb.

Štúdio Olympia je komorný divadelný priestor Divadla Nová scéna. Vďaka variabilnému javisku ponúka možnosť uvádzať malé javiskové formy, koncerty, vernisáže  atď.  v príjemnej klubovej atmosfére. Diváci si vďaka úzkemu kontaktu s umelcami a interpretmi odnesú zo Štúdia Olympia nový, exkluzívny zážitok.
Priestory Štúdia Olympia sú  ideálne aj na  usporiadavanie slávnostných recepcií, prezentácií, firemných akcií. Nachádzajú sa v tesnej blízkosti foyeru, s ktorým ho možno spojiť.


Cenovú kalkuláciu na prenájom samotných priestorov, organizovaných predstavení odohraných na domácom javisku Divadla Nová scéna a s tým spojený prenájom priestorov a služieb Vám vyhotovíme na základe zaslania Vašich presných časových a technických požiadaviek.

 

Michal Turský

projektový riaditeľ

E-mail:
mobil:

 

Jana Kollárová

produkčná - prenájmy, zájazdy

E-mail:
mobil: