Kontakty

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

IČO:  00164861
DIČ:  2020829998
Nie sme platcami DPH


Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0012 1939
SWIFT: SPSRSKBA

Zriaďovacia listina vydaná Ministerstvom kultúry SR,
Bratislava 23. august 2021, číslo: MK-6555/2021-110/18557

Pokladnica

Pondelok - Piatok:
11:00 - 14:00 | 15:00 - 19:00 
Sobota - Nedeľa:
1 hodinu pred predstavením

E-mail:    rezervacie@novascena.sk
Tel:           +421 2 204 88 500
Mobil:     +421 915 950 937

 

ÚSEK GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

Ingrid Fašiangová

generálna riaditeľka

E-mail:

Miroslava Frankovská

asistentka GR

E-mail:
Tel:

Ladislav Lippó

správca IS / referent IT

E-mail:
Tel:
mobil:

OBCHODNÝ A PROJEKTOVÝ ÚSEK

Katarína Znášiková

vedúca obchodného oddelenia

E-mail:
Tel:
mobil:

Dana Gaálová

vstupenky, rezervácie, hromadné objednávky, školy

E-mail:
Tel:
mobil:

Jana Kollárová

produkčná - prenájmy, zájazdy

E-mail:
mobil:

Hana Vikárová

Vedúca uvádzačiek

E-mail:
Tel:
mobil:

UMELECKÝ ÚSEK

Karol Čálik

umelecký riaditeľ

Svetozár Sprušanský

dramaturg

E-mail:

Andrea Bučko

umelecká manažérka

E-mail:

Ema Tresová

umelecká tajomníčka

E-mail:
mobil:

EKONOMICKÝ ÚSEK

Eduard Demjan

ekonomický riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil:

Ildikó Kissová

hlavná ekonómka

E-mail:
Tel:

Iveta Takacsová

účtovníčka

E-mail:
Tel:

Alžbeta Cvachová

ekonómka

E-mail:
Tel:

Jana Danielová

personalistika a mzdy

E-mail:
Tel:

MARKETINGOVÝ A PR ÚSEK

Martina Šubová

marketingová riaditeľka

E-mail:
Tel:
mobil:

Zuzana Šebestová

PR manažér

E-mail:
Tel:
mobil:

Tomáš Miško

grafik

E-mail:

Martina Konečná

web editor

E-mail:
Tel:

TECHNICKÝ ÚSEK

Karol Jurický

technický riaditeľ

E-mail:

Juraj Adamko

vedúci technickej prevádzky

E-mail:
Tel:
mobil:

Martin Novák

vedúci oddelenia stavba scény

E-mail:
Tel:
mobil:

Tomáš Laco

vedúci oddelenia zvuku

E-mail:

Norbert Dovičovič

vedúci oddelenia svetla

E-mail:
Tel:

Jarmila Ťažká

vedúca oddelenia garderóby

Tel:

Michal Sitko

vedúci oddelenia rekvizít

E-mail:
Tel:

ÚSEK UMELECKEJ VÝPRAVY

Marius Krištofovič

výrobný riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil:

Valéria Čambálová

vedúca výrobnej produkcie

E-mail:
Tel:
mobil:

Zuzana Krčová

nákup MTZ

E-mail:
Tel:
mobil:

Viera Mifkovičová

sklad MTZ

E-mail:
Tel:

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Emil Benček

prevádzkový riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil: