Kontakty

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

IČO:  00164861
DIČ:  2020829998
Nie sme platcami DPH


Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0012 1939
SWIFT: SPSRSKBA

Pokladnica
vstupenky, rezervácie

Pondelok - Piatok:
11:00 - 14:00 | 15:00 - 19:00
Sobota - Nedeľa:
1 hodinu pred predstavením

Tel:       +421 2 204 88 500
Mobil:  +421 915 950 937

 

Ingrid Fašiangová

generálna riaditeľka

Miroslava Frankovská

asistentka GR

E-mail:
Tel:

Ladislav Lippó

správca IT

E-mail:
Tel:
mobil:

Katarína Znášiková

vedúca obchodného oddelenia

E-mail:
Tel:
mobil:

Dana Gaálová

vstupenky, rezervácie, hromadné objednávky, školy, firmy

E-mail:
Tel:
mobil:

Hana Vikárová

Vedúca uvádzačiek

E-mail:
Tel:
mobil:

Karol Čálik

umelecký riaditeľ

Svetozár Sprušanský

dramaturg

E-mail:

Andrea Bučko

umelecká manažérka

E-mail:

Július Vargic

umelecký tajomník

E-mail:
Tel:
mobil:

Kristián Mokrý

umelecký tajomník

E-mail:
Tel:
mobil:

Martina Šubová

marketingová riaditeľka

E-mail:
Tel:
mobil:

Zuzana Šebestová

PR manažérka

E-mail:
Tel:
mobil:

Tomáš Miško

grafik

E-mail:

Martina Konečná

web editorka

E-mail:
Tel:

Eduard Demjan

ekonomický riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil:

Ildikó Kissová

hlavná ekonómka

E-mail:
Tel:

Iveta Takacsová

účtovníčka

E-mail:
Tel:

Alžbeta Cvachová

ekonómka

E-mail:
Tel:

Jana Danielová

personalistika a mzdy

E-mail:
Tel:

Michal Turský

projektový riaditeľ

E-mail:
mobil:

Jana Kollárová

produkčná - prenájmy, zájazdy

E-mail:
mobil:

Marius Krištofovič

výrobný riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil:

Valéria Čambálová

vedúca výrobnej produkcie

E-mail:
Tel:
mobil:

Zuzana Krčová

nákup MTZ

E-mail:
Tel:
mobil:

Viera Mifkovičová

sklad MTZ

E-mail:
Tel:

Karol Jurický

technický riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil:

Juraj Adamko

vedúci technickej prevádzky

E-mail:
Tel:
mobil:

Martin Novák

vedúci oddelenia stavba scény

E-mail:
Tel:
mobil:

Lukáš Rudzan

vedúci oddelenia zvuku

E-mail:
mobil:

Norbert Dovičovič

vedúci oddelenia svetla

E-mail:
Tel:

Jarmila Ťažká

vedúca oddelenia garderóby

Tel:

Michal Sitko

vedúci oddelenia rekvizít

E-mail:
Tel:

Emil Benček

prevádzkový riaditeľ

E-mail:
Tel:
mobil: