Kontakty

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

IČO:  00164861
DIČ:  2020829998
Nie sme platcami DPH

Zriaďovacia listina vydaná Ministerstvom kultúry SR,
Bratislava 23. august 2021, číslo: MK-6555/2021-110/18557

Pokladnica

vstupenky, rezervácie

E-mail:
Tel:
Mobil:

Otváracie hodiny: MAREC

ÚSEK GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

Ingrid Fašiangová

generálna riaditeľka

Miroslava Frankovská

asistentka GR

Ladislav Lippó

správca IS / referent IT

PROJEKTOVÝ A OBCHODNÝ ÚSEK

Michal Turský

projektový a obchodný riaditeľ

Katarína Znášiková

správa predajného systému

Jarmila Stodolová

vstupenky, rezervácie, hromadné objednávky, školy

Ľuba Barysz

vstupenky, rezervácie, hromadné objednávky, školy

POKLADNICA

vstupenky, rezervácie

Barbora Poliaková

vedúca uvádzačiek

UMELECKÝ ÚSEK

Karol Čálik

umelecký riaditeľ

Svetozár Sprušanský

dramaturg

Andrea Bučko

umelecký manažér

Ema Tresová

umelecká tajomníčka

Jana Kollárová

produkčná

EKONOMICKÝ ÚSEK

Eduard Demjan

ekonomický riaditeľ

Ildikó Kissová

hlavná ekonómka

Iveta Takacsová

účtovníčka

Alžbeta Cvachová

ekonómka

Jana Danielová

personalistika a mzdy

MARKETINGOVÝ A PR ÚSEK

Martina Šubová

marketingový riaditeľ

Zuzana Šebestová

PR manažér

Tomáš Miško

grafik

Martina Konečná

web editor

TECHNICKÝ ÚSEK

Karol Jurický

technický riaditeľ

Juraj Adamko

vedúci technickej prevádzky

Martin Novák

vedúci oddelenia stavba scény

Tomáš Laco

vedúci oddelenia zvuku

Norbert Dovičovič

vedúci oddelenia svetla

Jarmila Ťažká

vedúca oddelenia garderóby

Michal Sitko

vedúci oddelenia rekvizít

ÚSEK UMELECKEJ VÝPRAVY

Marius Krištofovič

výrobný riaditeľ

Valéria Čambálová

vedúca výrobnej produkcie

Bohdana Ivanková

nákup MTZ

Viera Mifkovičová

sklad MTZ

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Emil Benček

prevádzkový riaditeľ