Adriana Duliaková

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

DIVADLO NOVÁ SCÉNA 75
Husle
NAŠE VIANOCE
Orchester
S láskou sa to dá
Orchester
TURANDOT
Husle 2