Mária Čubová

Postavy v predstaveniach

Dieťa z ľudu + dcéra
Swing company ženy, Emma (blondínka)