Mária Čubová

Postavy v predstaveniach

Swing company ženy, Emma (blondínka), Naďa (intelektuálka)

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Dieťa z ľudu + dcéra