Milena Majerová

Narodila sa 23. augusta 1990 v Banskej Bystrici, pochádza z Ľubietovej.

Študovala na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde získala absolutórium v odbore spev. Pokračovala v štúdiu na UKF v Nitre v odbore učiteľstvo hudobno-dramatického umenia.
Počas vysokoškolských štúdií účinkovala v študentských predstaveniach produkovaných v Umeleckom Tvorivom Ateliéri v Nitre.

Účinkovala v predstaveniach: Cyrano z predmestia – UKF v Nitre, Gazdiná roba – DAB v Nitre, Jánošík – DAB v Nitre.

Účinkuje vo viacerých hudobných formáciách, venuje sa príležitostnému dabingu, vystupuje na koncertoch muzikálových a šansónových skladieb.

Postavy v predstaveniach