Prvá dáma slovenského muzikálu pani Gizela Veclová oslávi 1. mája 2018 okrúhle 95. narodeniny

Tlačová správa, Bratislava, 20. Júl 2018

Prvá dáma slovenského muzikálu pani Gizela Veclová oslávi 1. mája 2018 okrúhle 95. narodeniny

Prvá dáma slovenského muzikálu pani Gizela Veclová oslávi
1. mája 2018 okrúhle 95. narodeniny

Tlačová správa, Bratislava, 27.apríla 2018

Dňa 1. mája 2018 sa dožíva krásneho okrúhleho jubilea výnimočná osobnosť slovenského divadelníctva pani Gizela Veclová, ktorá patrí medzi najväčšie zjavy slovenskej divadelnej scény.
Šarmantná, temperamentná dáma, chodiaca pamätnica slovenského divadla, ktorá na doskách viacerých slovenských ale aj zahraničných divadiel stvárnila desiatky hlavných rolí operného, operetného i muzikálového žánru.
Vďaka výraznému talentu a neodolateľnému javiskovému šarmu sa rýchlo stala sólistkou opery SND v Bratislave, neskôr ako sólistka pôsobila v Košickej opere a najdlhšie - 33 rokov strávila na javisku Divadla Nová scéna ako sólistka operety. Jej herecký talent sa však uplatnil aj v činohre, televízii, filme a rozhlase. Svoje skúsenosti ako pedagogička odovzdávala na Košickom konzervatóriu. Divadlu zostala verná do vysokého veku, aj po dovŕšení 80tky ešte hosťovala na európskych javiskách.
Vedenie Divadla Nová scéna i bývalí kolegovia želajú pani Gizele Veclovej ešte veľa energie a optimizmu, ktoré tak dlho a krásne rozdávala z javiska.

Umelecký riaditeľ DNS Karol Čálik:

„Keď som prvýkrát ako divák videl pani Gizku Veclovú na javisku Novej scény, upútal ma jej herecký výkon istotou prejavu, šarmom, eleganciou pohybu, jemným inteligentným humorom až satirou, presne nadávkovanou. (Majakovského Kúpeľ). A keď som už o dva roky stál na javisku po jej boku, pocítil som, že je to partner, ktorý nehrá iba pre seba, ale aj pre partnera. Vedel som, že som v nej našiel na dlhé roky skvelú kolegyňu nielen na javisku ale aj mimo neho. A keď som na jej benefičnom predstavení stál na javisku po jej boku, očarila ma opäť svojou istotou prejavu, šarmom, eleganciou, jemným inteligentným humorom a spevom. Škoda, že to bolo naposledy."


Životopis:

Gizela VECLOVÁ

Nar.: 1. mája 1923 Bratislava
Speváčka (soprán), herečka. V roku 1942 absolvovala štúdium operného spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (Arnold Flögl).
V rokoch 1942-1945 pôsobila ako sólistka opery SND v Bratislave, 1945-1952 sólistka košickej opery (z toho v sezóne 1946-1947 hosťovala v operete Štátneho divadla v Brne), 1952-1985 sólistka operety Novej scény v Bratislave.
Gizela Veclová je nevšedným fenoménom slovenskej divadelnej scény. Absolventka konzervatória začínala počas vojnových rokov v opere SND. Naštudovala drobné i väčšie party operného repertoáru (od Kuchárika v Rusalke cez Musettu v Bohéme až po Martu vo Flotowovej rovnomernej opere). Vďaka mladosti a spontánnosti bola žiadanou predstaviteľkou operetného repertoáru (Líza v Zemi úsmevov, Sylva v Modrej ruži, Zora v Tajomnom prsteni).
Po vojne stála pri vzniku košického (vtedy Východoslovenského národného) divadla, kde ju do tvoriaceho sa operného súboru pozval riaditeľ Janko Borodáč.
Vďaka výraznému talentu a neodolateľnému javiskovému šarmu sa Gizela Veclová rýchlo stala dominantou postavou súboru. Tu sa jej dostala možnosť rýchleho umeleckého rastu a s ním spojeného naštudovania svetového operného repertoáru (Violetta v Traviate, Amélia v Maškarnom bále, Giulietta v Hoffmannových rozprávkach, Rosina v Barbierovi zo Sevilly, Tosca, Čo-čo-san v Madame Butterfly, Lauretta v Giannim Schicchi, Rusalka, Marienka v Predanej neveste) i primadonských operetných partov (Helena v Poľskej krvi, Giuditta, Soňa v Cárovičovi, Žofka v Cigánskom barónovi,...). S príchodom na Novú scénu sa začína umelecky najvýznamnejšie obdobie kariéry. Zaraďuje sa do vyprofilovaného súboru na čele s Františkom Krištofom Veselým a stáva sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Popri operetnom repertoári, ktorý bol doposiaľ jej doménou, sa dostáva do kontaktu s moderným hudobným divadlom a spoznáva polohu, ktorá sa jej stala najvlastnejšou. Už v hudobnej komédii Parížsky hosť (1957) sa ukázalo, že Gizela Veclová disponuje oveľa väčším registrom výrazových i speváckych prostriedkov, než poskytujú operetné party. V postave Lolity (Pod južným krížom, 1958) sa stretla s novou speváckou polohou - šansónom. Vďaka všestrannému talentu, speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam, javiskovému šarmu i noblese si vydobyla pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu. Bola nezabudnuteľnou Pani Higginsovou (My Fair Lady, 1965), Golde (Fidlikant na streche, 1968, partner Jozef Króner), Hortenze (Grék Zorba, 1970, partner Vlado Müller). Nad všetkými však kraľuje Dolly Leviová v slávnom muzikáli Hello, Dolly! (1966). Jej veľký a všestranne znamenitý výkon bol ocenený na festivale v Karlovych Varoch cenou pre najlepšiu muzikálovú herečku.
Všestranné nadanie Gizely Veclovej sa neobmedzilo len na spevoherný repertoár. Účinkovala i v inscenáciách činohry Novej scény, po boku s vynikajúcimi umelcami Júliusom Vašekom, Ctiborom Filčíkom, Vladom Müllerom či Jozefom Kronerom. Okrem divadla sa uplatnila vo viacerých úlohách v slovenskom filme (Zmluva s diablom, Páni sa zabávajú, Skrytý prameň, Pacho hybský zbojník, Sváko Ragan), v televíznych inscenáciách, televíznych programoch, v rozhlase. K tomu treba prirátať záslužnú pedagogickú činnosť na košickom konzervatóriu, kde po odchode na dôchodok učila mladých spevákov a hercov teóriu a prax šansónu. Stále však ostala i javiskovo činná. V košickej inscenácii Fidlikanta na streche (1991) si zopakovala úlohu Goldy. A predovšetkým s agentúrou Landgraf - vďaka skvelej znalosti náročnej javiskovej nemčiny - s obrovským úspechom prešla európskymi javiskami v činoherných inscenáciách a najmä v mimoriadne obľúbenej inscenácii My Fair Lady, kde spievala a hrala Mrs. Peercovú ešte po dovŕšení osemdesiatky.
Jeseň života trávi pani Gizela Veclová opäť v Košiciach po boku dcéry, herečky Dany Gažovej a vnučky Dany Markušovej, ktorá je zakladateľkou prvej muzikálovej školy v Košiciach.

Zdroj: Michaela Mojžišová
Hudobný život 5/2013