Covid automat

Kultúrny semafor Divadla Nová scéna

Milí diváci,

Divadlo Nová scéna vychádza z aktuálnych nariadení, Covid automatu a Kultúrneho semaforu, ktorý sa aktualizuje vždy pre jednotlivé okresy SR.

Bratislava sa momentálne nachádza v červenej farbe - 1. stupeň ohrozenia, ideme v režime OTP.

Do divadla budú môcť prísť osoby zaočkované, testované (72h PCR/LAMP alebo 48h Ag test) alebo tie, ktoré ochorenie covid-19 prekonali nie viac než pred 180 dňami. Kapacita je max. 250 divákov v sále.
Deti do 12 rokov sa považujú za očkované.

Pri kúpe vstupeniek majte na pamäti, že opatrenia platné v súčasnosti sa môžu v priebehu sezóny meniť a ovplyvniť to, za akých podmienok sa budete môcť zúčastniť plánovaných predstavení.

Stále pritom platia bezpečnostné pokyny – prekryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk pri vstupe do divadla, bezpečná vzdialenosť 2 m, ktorú môžete prekročiť s osobami zo spoločnej domácnosti.

Divadlo Nová scéna zabezpečuje dôkladnú pravidelnú dezinfekciu pri upratovaní, predovšetkým zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov, sociálnych zariadení, kľučiek, zábradlí a raz za deň prebieha priestorová dezinfekcia hľadiska a rozptylových priestorov ozónovými generátormi.

Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny a aj naďalej nám zachovávate svoju priazeň a tešíme sa na Vás v Divadle Nová scéna.