SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

Divadlá na celom svete 27. marca oslavujú Svetový deň divadla

Divadlo Nová scéna sa pripája k divadlám na celom svete a 27. marca si pripomína Svetový deň divadla. Zvyčajne sa každý rok v tento deň v divadlách pred predstavením číta Posolstvo svetovej osobnosti divadla.
Tento rok vám ho prečítať v našom divadle nemôžeme, ale budeme radi, ak si ho prečítate tam, kde práve ste...jeho sila a odkaz hovoria za všetkých nás.


Posolstvo vynikajúcej britskej divadelnej, filmovej a televíznej herečky  Helen Mirren:

Živé scénické umenia prežívajú ťažké obdobie. Mnohí umelci, technici, umeleckí remeselníci bojujú o prežitie v profesii, ktorá je sama osebe plná neistoty.
Možno práve tá neistota, ktorú vždy poznali, im dáva odvahu a schopnosť vynájsť sa, dôstojne prežiť pandémiu.
Za nových okolností nachádzajú nové vynaliezavé, zábavné a často až dojímavé spôsoby komunikácie, samozrejme, do veľkej miery vďaka internetu.
Ľudia si rozprávali príbehy, odkedy sú na tejto planéte. Nádherný svet divadla bude žiť tak dlho, ako dlho tu budeme žiť my.

Tvorivý elán dramatikov, scénografov, hercov, tanečníkov, spevákov, hudobníkov, režisérov nikdy nevyhasne a vo veľmi blízkej budúcnosti opäť vytryskne s novou energiou a novým chápaním sveta, ktorý spolu obývame.

Už sa neviem dočkať!“

Helen MIRREN – britská herečka