KOMÉDIA SEX PRE POKROČILÝCH PRE NEPOČUJÚCICH DIVÁKOV

tlačová správa

KOMÉDIA PRE NEPOČUJÚCICH DIVÁKOV V ŠTÚDIU OLYMPIA

tlačová správa, Bratislava, 30.12.2022

Divadlo Nová scéna uviedlo dňa 29. decembra 2022 komédiu Sex pre pokročilých v špeciálnej podobe pre nepočujúcich divákov. Text hry tlmočili do slovenského posunkového jazyka dve tlmočníčky – Barbara Randušková a Eva Šoltýsová.
Išlo v poradí už o tretie predstavenie pre nepočujúcich, ktoré Divadlo Nová scéna uviedlo v spolupráci s OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Po úspešnom uvedení komédie Aj muži majú svoje dni (november 2020) a komédie Výstup (október 2021), tlmočených do slovenského posunkového jazyka, uviedlo Divadlo Nová scéna v poradí tretiu komédiu v posunkovom jazyku - Sex pre pokročilých.
Komédiu o manželskom páre, ktorý sa snaží osviežiť a znovu naštartovať svoj dlhoročný vzťah, ocenilo v Štúdiu Olympia plné hľadisko nepočujúcich divákov.

Príprava tlmočenia divadelnej inscenácie trvá aj dva-tri mesiace a ide o tzv. umelecké tlmočenie, vysvetľuje Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich,

„Príprava predstavenia Sex pre pokročilých, tlmočeného do slovenského posunkového jazyka, prebehla podľa profesionálneho postupu, ktorý už máme vyskúšaný a overený. Znamená to, že počas nácviku sme sa venovali prekladu scenára do umeleckého posunkovania, ako aj naštudovaniu charakterov postáv. Pri nácviku tlmočenia predstavenia je podstatné mať tímovú spoluprácu tlmočníkov a dôležitá je aj prítomnosť nepočujúceho konzultanta a supervízora, ktorý jazykovú pripravenosť tlmočníkov kontrolujú a zastrešujú.“

 Hercov Luciu Vráblicovú a Pavla Topoľského tlmočili do slovenského posunkového jazyka dve skúsené tlmočníčky Eva Šoltýsová a Barbara Randušková.

Pre Barbaru Randuškovú išlo o tretie predstavenie tlmočené v Divadle Nová scéna:

„Sme veľmi vďační, že môžeme spolupracovať na ďalšom predstavení s Divadlom Nová scéna. Toto predstavenie je len o dvoch hercoch, teda skúšali sme v komornejšom kruhu, s kolegynkou Evou Šoltýsovou, p.Michalom Heftym a p.Ľudmilou Baťovou (supervízorkou). Predošlé predstavenia (Výstup, Aj muži majú svoje dni) boli obsadené viacerými hercami, teda sa občas stalo, že tlmočník si mohol (pokiaľ jeho postava práve nemala prehovor) aj trošku oddýchnuť. V tomto predstavení je to o dialógu manželského páru, čo znamená, že s kolegyňou sme v plnom nasadení celý čas. Pri predchádzajúcich predstaveniach sme sa poriadne zapotili najmä pri kultúrnom preklade rôznych vtipov, slovných hračiek a dvojzmyslov. V tomto predstavení je toho o čosi menej a dialóg medzi hercami sa viac približuje bežnému rozhovoru, takže z môjho pohľadu bolo toto predstavenie o čosi menej náročné pri prekladaní. V minulých predstaveniach, keďže máme núdzu o kolegov tlmočníkov, som tlmočila mužskú postavu a ani v tomto prípade sa pre mňa nič nezmenilo, keďže tlmočím Mikyho. Veľmi sa teším, že Nepočujúci mali znova príležitosť prísť si užiť medzi sviatkami aj kultúru a  podľa ich reakcií, sa im predstavenie veľmi páčilo.“


Divadlo Nová scéna má tak v súčasnosti na repertoári tri inscenácie, tlmočené v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré môže ponúknuť nepočujúcim divákom  a plánuje ich uviesť aj v  roku 2023.