Mária Eliašová

sa narodila 25.03.1994, v Bratislave .

Absolvovala 1.stupeň hry na klavíri, na ZUŠ Eugena Suchoňa. Spev študovala u opernej speváčky Márii Eliášovej a neskôr v Akadémii spevu Jara Žiga.

Vyštudovala učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s pedagogikou, na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako učiteľka 1.stupňa.

Vo voľnom čase rada športuje (bicykel, wakeboarding, surfing, snowboarding), číta zahraničnú beletriu a rozširuje svoju slovnú zásobu v anglickom, španielskom a francúzskom jazyku.

Postavy v predstaveniach

OFF Stage zbor
OFF STAGE
OFF STAGE
OFF STAGE

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

OFF STAGE
OFF STAGE