Aktuálne opatrenia a podmienky na vstup do divadla

platné od 22. 11. 2021

Milí diváci,

Bratislava sa aj naďalej nachádza v červenej farbe v 1. stupni ohrozenia. V zmysle platného Covid automatu však dochádza k niekoľkým zmenám, Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku, účinnú od pondelka 22. 11. 2021, ktorá upravuje  organizáciu hromadných podujatí a dotýka sa aj Divadla Nová scéna, a teda aj vás, našich návštevníkov.

Dovoľujeme si Vás preto informovať, že Divadlo Nová scéna od pondelka 22. 11. 2021 musí ísť v režime „OP“ (očkovaní, prekonaní).
Do divadla môžu prísť len návštevníci zaočkovaní, s platným Covid passom, resp. osoby, ktoré vírus prekonali pred menej ako 180 dňami. Maximálny počet návštevníkov je 200 osôb.
Mení sa tiež režim pre detských návštevníkov. Deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiacov majú vstup umožnený  na základe negatívneho antigénového testu (platnosť 48 hodín), resp. Lamp/PCR testu (platnosť 72 hodín). Testovanie sa netýka detí, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami a majú o tom platné potvrdenie.
 
V prípade, že nespadáte do niektorej z horeuvedených kategórií a vstupenky už máte zakúpené, môžete ich stornovať.

V súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom,
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021,
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia,
  • deti do 2 rokov veku,
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť na povinnosť mať pri návšteve divadla v interiéri prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Táto povinnosť sa týka rovnako dospelých, ako aj detských návštevníkov.

Stále pritom platia bezpečnostné pokyny –  dezinfekcia rúk pri vstupe do divadla, bezpečná vzdialenosť 2 m, ktorú môžete prekročiť s osobami zo spoločnej domácnosti.

Divadlo Nová scéna zabezpečuje dôkladnú pravidelnú dezinfekciu pri upratovaní, predovšetkým zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov, sociálnych zariadení, kľučiek, zábradlí a raz za deň prebieha priestorová dezinfekcia hľadiska a rozptylových priestorov ozónovými generátormi.

Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny a aj naďalej nám zachovávate svoju priazeň a tešíme sa na Vás v Divadle Nová scéna.