Dušan Šujan

Postavy v predstaveniach

Klavír
Keyboard 1
Keyboard 1
Keyboardy

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

DIVADLO NOVÁ SCÉNA 75
Keyboard 1
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Klávesy 1
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Klávesy 1
JOZEF BEDNÁRIK a jeho muzikálový svet
Keyboardy, Keyboardy
KONCERT CYRANO Z PREDMESTIA
8 členný orchester
NAŠE VIANOCE
Orchester
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE V DIVADLE NOVÁ SCÉNA
Keyboard 1
S láskou sa to dá
Orchester
TURANDOT
Keyboard 1