Michaela Trokanová

Postavy v predstaveniach

Kvetinárka, mliekarka, jahodárka, Company ženy
Ženská viac – rola Emy
Emma (blondínka), Tereza

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV