Marek Mečiar

Postavy v predstaveniach

Keyboard 3
Keyboard 2, Keyboard 4
Keyboardy
Keyboard 3

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

DIVADLO NOVÁ SCÉNA 75
Keyboard 3
KONCERT CYRANO Z PREDMESTIA
8 členný orchester
MALÁ NOČNÁ HUDBA No.7
Kapela
MALÁ NOČNÁ HUDBA No.8
Kapela
NAŠE VIANOCE
Orchester
S láskou sa to dá
Orchester
VEĽKÁ VIANOČNÁ HUDBA
Kapela