Petra Dubayová

Postavy v predstaveniach

Júlia, servírka + company

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
Magdaléna
MÁRIA TERÉZIA #poslednámilosť
Magdaléna
RASPUTIN
company ženy