Martina Dolná

Narodila sa 30. júla 1991 v Trnave. 

Od útleho detstva navštevovala Základnú umeleckú školu v Trnave. Študovala a absolvovala hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v spoločných študentských projektoch v spoluprácii s Divadlom Nová scéna, v inscenáciách Zhŕňajova nevesta a Fame.
Na doskách Divadla Nová Scéna ste ju mohli vidieť v muzikáloch Obchod na korze, Hairspray (Penny), Madame de Pomapdour, Mačky (Elektra).
Účinkovala v muzikáloch Na skle maľované a Atlantída v divadle Tower stage.

Postavy v predstaveniach

Sólisti Divadla Nová scéna
Komorná, Francúz, Japonec, Viking
Júlia, servírka + company
Víla Nevädza
Dielne vedú
slečna Greyová, Clara
Ženská viac – rola Jully
Druhý tučiak
Zuzi (ezoterička), Naďa (intelektuálka)

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Predavačka, Slečna Braunová, Židia, Penny Pingletonova
DIVADLO NOVÁ SCÉNA 75
Účinkujú
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Účinkujúci
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Účinkujúci
JOZEF BEDNÁRIK a jeho muzikálový svet
Hollywood - Lienka:
KONCERT CYRANO Z PREDMESTIA
Účinkujúci
MAČKY
Elektra
MADAME DE POMPADOUR
Dvoranky, mešťanky, herečky
MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
Company ženy
MÁRIA TERÉZIA #poslednámilosť
Tanečno-spevácka company
NAŠE VIANOCE
Sólisti Divadla Nová scéna
RASPUTIN
Dcéra tretia + company
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE V DIVADLE NOVÁ SCÉNA
Sólisti Divadla Nová scéna
S láskou sa to dá
Sólisti Divadla Nová scéna
VEĽKÁ VIANOČNÁ HUDBA
Sólisti