Martina Dolná

Narodila sa 30. júla 1991 v Trnave. 

Od útleho detstva navštevovala Základnú umeleckú školu v Trnave. Študovala a absolvovala hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v spoločných študentských projektoch v spoluprácii s Divadlom Nová scéna, v inscenáciách Zhŕňajova nevesta a Fame.
Na doskách Divadla Nová Scéna ste ju mohli vidieť v muzikáloch Obchod na korze, Hairspray (Penny), Madame de Pomapdour, Mačky (Elektra).
Účinkovala v muzikáloch Na skle maľované a Atlantída v divadle Tower stage.

Postavy v predstaveniach

Sólisti Divadla Nová scéna
Komorná, Francúz, Japonec, Viking
Víla Nevädza
Dielne vedú
Ženská viac – rola Jully
Druhý tučniak
Zuzi (ezoterička), Naďa (intelektuálka), Miša (sexica)

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Júlia, servírka + company
Penny Pingletonova
Účinkujúci
Elektra
Dvoranky, mešťanky, herečky
Predavačka, Židia
Slečna Braunová
Dcéra tretia + company
slečna Greyová, Clara