Matúš Ferko

Postavy v predstaveniach

Dirigent, Keyboard 1
Keyboard 2, Keyboard 3, Keyboard 4, Keyboard 1
Keyboard 1, Keyboard 2